Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
CB-GV-NV Trường Tiểu học Phước Lý tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện văn bản số 1324/GDĐT ngày 08/9/221 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc về việc phát động Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm thep tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Trường Tiểu học Phước Lý phát động CB-GV-NV phát động, tham gia và học sinh hưởng ứng Cuộc thi này.

Tác giả: Nguyễn Minh Đức
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An