Giới thiệu về nhà trường

Trường Tiểu học Phước Lý được tách và thành lập từ Trường PT Cấp 1-2 Phước Lý theo Quyết định số 426/QĐ.UB ngày 16 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc.

Ngày 23 tháng 7 năm 2018, UBND huyện Cần Giuộc đã ban hành Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 Quyết định về việc sáp nhập Trường Tiểu học Phú Ân vào Trường Tiểu học Phước Lý, kể từ ngày 01/8/2018.

Trường có 2 điểm (điểm Phú Ân và điểm Vĩnh Phước) nằm trong 2 ấp của xã (ấp Phú Ân và ấp Vĩnh Phước) và dọc theo Đường tỉnh 835B, thuộc xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Một số hình ảnh về nhà trường hiện nay:

Tác giả: Trường Tiểu học Phước Lý
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An