Giới thiệu phiên bản điện tử sách giáo khoa Cánh Diều
Website sẽ cung cấp hệ thống phiên bản điện tử sách giáo khoa Cánh Diều; hệ thống học liệu, video minh họa, hoạt hình, bài tập tương tác, hình ảnh và các trò chơi bố ích, thú vị. Các sản phẩm của Website rất dễ sử dụng đối với học sinh cũng như dễ dùng, dễ quản lí, dễ đánh giá đối với giáo viên và các nhà quản lí giáo dục.

Nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong quá trình dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và SGK Cánh Diều, Công ty VEPIC hợp tác với Công ty CP One Percent xây dựng website: www.hoc10.com

Website cung cấp hệ thống phiên bản điện tử sách giáo khoa Cánh Diều; hệ thống học liệu, video minh họa, hoạt hình, bài tập tương tác, hình ảnh và các trò chơi bố ích, thú vị. Các sản phẩm của Website rất dễ sử dụng đối với học sinh cũng như dễ dùng, dễ quản lí, dễ đánh giá đối với giáo viên và các nhà quản lí giáo dục.

Tác giả: Nguyễn Minh Đức Nguồn: Trường Tiểu học Phước Lý
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An