Thông qua quyết định: Sáp nhập Trường Tiểu học Phú Ân vào Trường Tiểu học Phước Lý
Ngày 23/07/2018, UBND huyện Cần Giuộc đã ra quyết định sáp nhập trường Tiểu học Phú Ân vào trường Tiểu học Phước Lý nhằm "Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)";
Tác giả: Tiểu học Phước Lý
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An