Văn bản V/v chuẩn bị các điều kiện để học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19
- Học sinh lớp 9 bắt đầu đi học lại từ ngày 27/4/2020. - Học sinh cấp trung học cơ sở (lớp 6, 7, 8) bắt đầu đi học lại từ ngày 04/5/2020. - Trẻ em cấp mầm non và học sinh cấp tiểu học đi học lại từ ngày 11/5/2020     Xem chi tiết văn bản: 
    

     1. Văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo : Xem chi tiết
     2. Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo : Xem chi tiết

    Trích dẫn văn bản trên thì:
     - Học sinh lớp 9 bắt đầu đi học lại từ ngày 27/4/2020.
     - Học sinh cấp trung học cơ sở (lớp 6, 7, 8) bắt đầu đi học lại từ ngày 04/5/2020.
     - Trẻ em cấp mầm non và học sinh cấp tiểu học đi học lại từ ngày 11/5/2020. 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Phước Lý
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An