Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
Căn cứ Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, UBND tỉnh thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.


     Căn cứ Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, UBND tỉnh thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.
 
Tác giả: Nguyễn Minh Đức Nguồn: Website Phòng GD&ĐT Cần Giuộc (Link: http://pgdcangiuoc.edu.vn/Detail/25490/Ve-viec-nghi-Tet-Nguyen-dan-Canh-Ty-2020-cua-nganh-Giao-duc-va-Dao-tao-tinh-Long-An)
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An