Chương trình tặng nhà tình thương cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng xe đạp cho học sinh hiếu học huyện Cần Giuộc
Ngày 28/04/2019, Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) va Ngày Quốc tế Lao động 01/5, được sự thống nhất của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Phủ trưởng Thường trực Chính phủ Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, UBND huyện đã thực hiện khẩu hiệu "Chương trình tặng nhà tình thương cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng xe đạp cho học sinh hiếu học huyện Cần Giuộc"
 
       Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5, được sự thống nhất của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Phủ trưởng Thường trực Chính phủ Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, UBND huyện đã thực hiện khẩu hiệu "Chương trình tặng nhà tình thương cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng xe đạp cho học sinh hiếu học huyện Cần Giuộc".

         Tại buổi lễ đã trao tặng 10 căn nhà tình thương và 25 chiếc xe đạp.

        Qua đó, đã góp phần vào công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội đối với người có công và đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.


 
Tác giả: Nguyễn Minh Đức
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An