Tham gia Cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ" năm 2022
      Học sinh trường Tiểu học Phước Lý tích cực tham gia Cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” năm 2022 do Công ty Honda Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với chủ đề “Ý tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn” dành cho học sinh tiểu học cả nước.


Tác giả: Võ Thị Cẩm Tú Nguồn: Lê Hoài Bảo - Nguyễn Thanh Vinh (Cung cấp ảnh)
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An