Tham gia giao lưu Trải nghiệm sáng tạo cấp huyện cấp tiểu học năm học 2023-2024
         Ngày 05/5/2024, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Phước Lý đã tham gia giao lưu Trải nghiệm sáng tạo cấp huyện cấp tiểu học năm học 2023-2024 với 3 nội dung: Tổ chức 01 Hoạt động nhóm trải nghiệm sáng tạo STEM, trình bày bài hùng biện về một vấn đề xã hội của tuổi trẻ hiện nay, trình bày bài hát có múa minh họa sử dụng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. 
       Kết quả tham gia giao lưu Trải nghiệm sáng tạo cấp huyện cấp tiểu học năm học 2023-2024, Trường Tiểu học đạt giải Nhất nội dung trình bày bài hát có múa minh họa sử dụng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, giải Khuyến khích nội dung hùng biện về một vấn đề xã hội của tuổi trẻ hiện nay và đạt giải Nhì toàn đoàn. 
Tác giả: Võ Thị Cẩm Tú
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An