Hội thi Tuyên truyền về An toàn giao thông cấp huyện, năm học 2022 - 2023
Ngày 24/12/2022, trường Tiểu học Phước Lý tham gia Hội thi Tuyên truyền về An toàn giao thông cấp huyện.Tác giả: Võ Thị Cẩm Tú Nguồn: Lê Hoài Bảo (Cung cấp ảnh)
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An