Ngày hội đọc sách năm học 2020-2021 tại 2 điểm trường của Trường Tiểu học Phước Lý
Ngày 16/01/2021, Trường Tiểu học Phước Lý đã tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2020-2021
Tác giả: Nguyễn Minh Đức
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An