Thông báo số 556/TB-THPLY ngày 05/7/2024 của Trường Tiểu học Phước Lý Thông báo Lịch trực hướng dẫn phụ huynh có con em chuẩn bị vào lớp Một thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến (đợt 2), năm học 2024-2025
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An