Thông báo số 554/TB-THPLY ngày 05/7/2024 của Trường Tiểu học Phước Lý Thông báo Về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An