Quyết định 2800/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tao Long An Về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 cấp tiểu học
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An