Nghị định và văn bản hướng dẫn về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Văn bản đính kèm)
Tác giả: Nguyễn Minh Đức
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An