Văn bản Nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn
- Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ và văn bản hướng dẫn 909/SNV-TCBCCCVC ngày 12/04/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Long An.

- Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ.

- Văn bản hướng dẫn 909/SNV-TCBCCCVC ngày 12/04/2016 hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của Sở Nội vụ tỉnh Long An. 


 
Tác giả: Nguyễn Minh Đức
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An