Tuyên truyền văn bản phòng, chống hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.
Thực hiện công văn 69/PGDĐT ngày 17/01/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc về việc triển khai tuyên truyền phòng, chống hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em. Trường Tiểu học Phước Lý tuyên truyền các văn bản liên quan đến phòng, chống hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em:
 

- Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em;

- Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình;

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em;

- Công văn số 9617/VPCP-NC ngày 30/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em;

- Công văn số 21/UBND-VHXH ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện xử lý các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.

Tác giả: Nguyễn Minh Đức Nguồn: TH Phước Lý
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An