Công khai các Quyết định về việc phê duyệt Danh mục Sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 trên địa bàn tỉnh Long An 
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An