Quyết định 4088/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Long An Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5 do các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An lựa chọn sử dụng từ năm hoc 2024-2025
 
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An