Tham gia cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em" năm 2024
         Thực hiện Công văn số 287/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Về việc Ban hành Thể lệ cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em" năm 2024. Học sinh Trường Tiểu học Phước Lý đã tích cực tham gia đảm bảo mục đích, yêu cầu của cuộc thi. 
Tác giả: Võ Thị Cẩm Tú
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An