Chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024
       Trường Tiểu học Phước Lý thiết thực chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An