Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
        Trường Tiểu học Phước Lý đã thực hiện tuyên truyền đến học sinh, cha mẹ học sinh Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và các văn bản liên quan, phối hợp thực hiện nghiên cứu lựa chọn SGK lớp 5 năm học 2024-2025 đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật bằng các hình thức: tuyên truyền trong các buổi học, sinh dưới cờ, sinh hoạt lớp,đăng trang thông tin điện tử của trường, zalo lớp...
Tác giả: Võ Thị Cẩm Tú
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An