Tập huấn Công tác xã hội với bảo vệ trẻ em trong trường học
     Ngày 02 tháng 3 năm 2024, Trường Tiểu học Phước Lý đã tổ chức Tập huấn Công tác xã hội với bảo vệ trẻ em trong trường học cho Cán bộ quản lý và toàn thể giáo viên của trường.
     Nội dung tập huấn gồm:
     - Phần I: Các vấn đề chung bảo vệ trẻ em trong trường học.
    - Phần II: Phát hiện và thông báo trường hợp xâm hại trẻ em.
    - Phần III: Tiếp nhận thông báo, đánh giá sơ bộ, hỗ trợ khẩn cấp và chuyển gửi.
Tác giả: Võ Thị Cẩm Tú Nguồn: Nguyễn Minh Đức (Cung cấp ảnh)
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An