Tập huấn triển khai thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục quyền con người trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục cấp tiểu học, năm học 2023-2024.
     Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-THPLY ngày 15/01/2024 của Trường Tiểu học Phước Lý về Kế hoạch Tập huấn triển khai thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục quyền con người trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục cấp tiểu học, năm học 2023-2024.
     Ngày 20/01/2024, Trường Tiểu học Phước Lý đã tổ chức Tập huấn triển khai thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục quyền con người trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục cấp tiểu học cho Cán bộ quản lý và toàn thể giáo viên của trường.
     Nội dung tập huấn gồm:
     - Phần I: Một số vấn đề chung về quyền con người.
    - Phần II: Giáo dục quyền con người trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục cấp tiểu học.
    - Phần III: Hướng dẫn tích hợp giáo dục quyền con người trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục tiểu học cấp tiểu học
.
Tác giả: Võ Thị Cẩm Tú Nguồn: Nguyễn Minh Đức (Cung cấp ảnh)
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An