Công khai tháng 8 năm 2023
Trường tiểu học Phước Lý công khai tháng 8/2023
Tác giả: Cô Võ Thị Cẩm Tú Nguồn: TH Phước Lý
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An