Sinh hoạt chuyên đề "Dạy Tập đọc lớp 5 tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh"
           Ngày 15/4/2023, Trường Tiểu học Phước Lý tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Dạy Tập đọc lớp 5 tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh”.
          Với việc vận dụng các hình thức, phương pháp dạy học tích cực giáo viên đã đem đến cho các em học sinh một tiết hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng dạy học.


Tác giả: Võ Thị Cẩm Tú Nguồn: Nguyễn Thị Kim Xuyến (Cung cấp ảnh)
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An