Dự Hội Nghị tổng kết Đảng bộ năm 2022
Dự Hội Nghị tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết đảng ủy năm 2022 và triển khai nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
           Ngày 06/01/2023, thực hiện theo tinh thần Công văn 286-CV/ĐU ngày 03/01/2023 của Đảng ủy xã Phước Lý tất cả các đảng viên của chi bộ trường Tiểu học Phước Lý đã tham dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết đảng ủy năm 2022 và triển khai nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ về phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Chi bộ trường tiểu học Phước Lý đã vinh dự nhận giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và có 4 đồng chí đảng viên đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2022.

4 đồng chí đảng viên nhận giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2022
Tác giả: Võ Thị Cẩm Tú
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An