Tập huấn Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020
Trường Tiểu học Phước Lý tổ chức tập huấn Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của BGDĐT

Ngày 15/10/2022, Trường Tiểu học Phước Lý tổ chức tập huấn Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học cho toàn thể giáo viên của trường.

Tại buổi tập huấn, các thầy cô đã tích cực trao đổi, chia sẻ để làm rõ hơn các nội dung của Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT để đảm bảo thực hiện đánh giá học sinh theo đúng quy định, đây cũng là cơ hội để giáo viên nắm rõ hơn nữa những điểm mới về đánh giá học sinh tiểu học. Từ đó, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Tác giả: Võ Thị Cẩm Tú
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An