Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm học 2021-2022
Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2021, Trường Tiểu học Phước Lý tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm học 2021-2022

+ Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ, chức năng của cơ quan, đơn vị trong năm học 2020-2021.

+ Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2020-2021 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường.

+ Báo cáo tổng kết trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021.

+ Báo cáo phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong năm học 2021-2022.

- Cán bộ, viên chức dự hội nghị thảo luận các văn bản, báo cáo; đề xuất kiến nghị.

- Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn giải đáp các kiến nghị của CB, VC.

- Ông Đặng Phước Tuấn (Trưởng ban TTND) trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2020-2021 và trình bày báo cáo phương hướng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm học 2021-2022.

- Ông Đặng Phước Tuấn (Thủ quỹ) thông qua báo cáo ngân sách việc thu chi, quản lý năm 2021 và kế hoạch thu chi tài chính 2022.

- Bà Nguyễn Thị Thủy (Phó Hiệu trưởng) thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ.

- Ông Nguyễn Ngọc Thiên thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2020 -2021 và phát động phong trào thi đua trong năm học 2021-2022.

- Tập thể đăng ký thi đua năm học 2021-2022 và thực hiện ký kết thi đua giữa Hiệu trưởng và chủ tịch Công đoàn.

Tác giả: Nguyễn Minh Đức Nguồn: Trường Tiểu học Phước Lý
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An