Thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022
Trường Tiểu học Phước Lý triển khai việc tuyển sinh thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 trên cổng dịch vụ công tại địa chỉ https://dichvucong.longan.gov.vn/;

Văn bản thông báo: Tải về xem chi tiết 
Tác giả: THPLY Nguồn: Trường Tiểu học Phước Lý
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An