Công khai chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, đội ngũ của Trường Tiểu học Phước Lý năm học 2020-2021
Căn cứ theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 về Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo. Nay Trường Tiểu học Phước Lý công khai chất lượng giáo dục, thông tin cơ sở vật chất và đội ngũ của Trường Tiểu học Phước Lý thời điểm tháng 6 năm 2021 (Tệp đính kèm phía trên)./.

Tác giả: Nguyễn Minh Đức Nguồn: Trường Tiểu học Phước Lý
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An