Công khai Quyết định công nhận kết quả phân loại đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức. Năm học 2020-2021
Công khai Quyết định công nhận kết quả phân loại đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức. Năm học 2020-2021


      Xem chi tiết Quyết định về việc công khai kết quả phân loại đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021: 
Tải về


 
Nguồn: Trường Tiểu học Phước Lý
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An