Hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" nhân ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2021)
Trường Tiểu học Phước Lý hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" nhân ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2021) theo công văn số 26/LĐLĐ của Liên đoàn lao động huyện Cần Giuộc ngày 24 tháng 02 năm 2021.
     Trường Tiểu học Phước Lý hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" nhân ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2021) theo công văn số 26/LĐLĐ của Liên đoàn lao động huyện Cần Giuộc ngày 24 tháng 02 năm 2021.
Tác giả: Nguyễn Minh Đức
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An