Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 đến hết ngày 28/02/2021
Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 đến hết ngày 28/02/2021

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 đến hết ngày 28/02/2021

Xem chi tiết văn bản
 
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An