Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2020
Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2020 (Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính)


Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2020 (Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính) - Xem chi tiết

 
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An