Phần mềm soạn giáo án điện tử Elearning
Adobe Prenster 7.0 một trong những phần mềm hỗ trợ mạnh mẽ trong soạn giáo án điện tử Elearning.
 

Adobe Presenter một trong những phần mềm hỗ trợ mạnh mẽ trong soạn giáo án điện tử Elearning.

+ Adobe Presenter 7.0: Tương thích với Micsrosoft Office 2003 và Microsoft Office 2007
 
Tác giả: GV. Nguyễn Minh Đức
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An